πολιτική cookies

Πολιτική Cookies
Προκειμένου να κάνουμε την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας πιο ελκυστική και να επιτρέψουμε τη χρήση ορισμένων λειτουργιών, χρησιμοποιούμε cookies, δηλαδή μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην τερματική σας συσκευή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτά τα cookies διαγράφονται αυτόματα και πάλι μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης (τα λεγόμενα "cookies συνόδου"), σε άλλες περιπτώσεις, αυτά τα cookies παραμένουν στην τελική σας συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και επιτρέπουν την αποθήκευση των ρυθμίσεων της σελίδας (τα λεγόμενα "μόνιμα cookies"). Στην τελευταία περίπτωση, μπορείτε να βρείτε την περίοδο αποθήκευσης στην επισκόπηση των ρυθμίσεων των cookies του προγράμματος περιήγησης ιστού σας.
Εάν τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται επίσης σε επεξεργασία από μεμονωμένα cookies που χρησιμοποιούμε, η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 6 παρ. 1 lit. b DSGVO είτε για την εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του DSGVO. 6 παρ. 1 lit. a DSGVO στην περίπτωση που έχει δοθεί συγκατάθεση ή σύμφωνα με το άρθρο 4 του DSGVO. 6 παρ. 1 lit. f DSGVO για την προστασία των έννομων συμφερόντων μας για την καλύτερη δυνατή λειτουργικότητα του ιστότοπου καθώς και για έναν φιλικό προς τον πελάτη και αποτελεσματικό σχεδιασμό της επίσκεψης της σελίδας.
Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας με τέτοιο τρόπο ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και να μπορείτε να αποφασίζετε μεμονωμένα για την αποδοχή τους ή να αποκλείετε την αποδοχή των cookies για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά.
Σημειώστε ότι εάν δεν αποδέχεστε τα cookies, η λειτουργικότητα του ιστότοπού μας ενδέχεται να είναι περιορισμένη.
Τι είναι τα cookies και γιατί η direect χρησιμοποιεί cookies;
Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που αποθηκεύεται στην τελική σας συσκευή, όπως ο υπολογιστής, το tablet ή το smartphone, όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και χρησιμοποιείται για την αρχειοθέτηση πληροφοριών για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να διαβαστούν από έναν ιστότοπο όταν τον επισκεφθείτε ξανά σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Τα cookies μπορεί να είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου ή απλά ωφέλιμα ώστε να μην χρειάζεται να εισάγετε εκ νέου τις προσωπικές σας προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο και παραμένουν αποθηκευμένα.
Η direect χρησιμοποιεί cookies για να σας επιτρέψει να περιηγηθείτε ταχύτερα και ευκολότερα, ή για να αποτρέψει την εκ νέου εμφάνιση περιεχομένου που έχετε ήδη δει, ή για να προσφέρει λειτουργίες όπως ένα προσωπικό σημειωματάριο.
 
Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω τα cookies;
Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα τα cookies. Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αποθηκεύονται cookies στον υπολογιστή σας ή να εμφανίζεται πάντα ένα μήνυμα πριν από τη δημιουργία ενός νέου cookie. Για να κάνετε πλήρη χρήση του direectin, τα cookies θα πρέπει να είναι πάντα ενεργοποιημένα στο πρόγραμμα περιήγησής σας για το direect. Όλα τα μη απαραίτητα cookies μπορούν να διαχειριστούν ανά πάσα στιγμή στις ρυθμίσεις των cookies.
Κάθε πρόγραμμα περιήγησης διαφέρει στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις ρυθμίσεις των cookies. Αυτό περιγράφεται στο μενού βοήθειας κάθε προγράμματος περιήγησης, το οποίο εξηγεί πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies. 
Μπορείτε να τα βρείτε για τα αντίστοιχα προγράμματα περιήγησης στους ακόλουθους συνδέσμους:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/...
Firefox: https://support.mozilla.org/de...
Chrome: https://support.google.com/chr...
Safari: https://support.apple.com/de-d...
Opera: https://help.opera.com/de/late...
Εργαλείο συγκατάθεσης cookie
 Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το λεγόμενο "εργαλείο συγκατάθεσης cookie" για να λάβει την αποτελεσματική συγκατάθεση του χρήστη για τα cookies και τις εφαρμογές που βασίζονται σε cookies και απαιτούν συγκατάθεση. Το "εργαλείο συγκατάθεσης cookie" εμφανίζεται στους χρήστες με τη μορφή διαδραστικής διεπαφής χρήστη κατά την είσοδό τους στη σελίδα, στην οποία μπορεί να δοθεί η συγκατάθεση για ορισμένα cookies ή/και εφαρμογές που βασίζονται σε cookies, τσεκάροντας το αντίστοιχο πλαίσιο. Μέσω της χρήσης του εργαλείου, όλα τα cookies/υπηρεσίες που απαιτούν συγκατάθεση φορτώνονται μόνο εάν ο εκάστοτε χρήστης δώσει την αντίστοιχη συγκατάθεση τσεκάροντας το αντίστοιχο πλαίσιο. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι τα εν λόγω cookies εγκαθίστανται στην αντίστοιχη τελική συσκευή του χρήστη μόνο εφόσον έχει δοθεί η συγκατάθεση.
Το εργαλείο θέτει τεχνικά απαραίτητα cookies για την αποθήκευση των προτιμήσεών σας για τα cookies. Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη γενικά δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία. Εάν, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (όπως η διεύθυνση IP) με σκοπό την αποθήκευση, την ανάθεση ή την καταγραφή των ρυθμίσεων των cookies, αυτό γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6 (1) lit. f DSGVO με βάση το έννομο συμφέρον μας για νομικά συμβατή, ειδική και φιλική προς τον χρήστη διαχείριση της συγκατάθεσης για τα cookies και, συνεπώς, για νομικά συμβατό σχεδιασμό του ιστότοπού μας. Περαιτέρω νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο 4 του ν. 6 παρ. 1 lit. c DSGVO. Ως υπεύθυνο μέρος, έχουμε τη νομική υποχρέωση να εξαρτήσουμε τη χρήση τεχνικά περιττών cookies από την αντίστοιχη συγκατάθεση του χρήστη. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον χειριστή και τις επιλογές ρύθμισης του εργαλείου συγκατάθεσης για τα cookies μπορείτε να βρείτε απευθείας στο αντίστοιχο περιβάλλον εργασίας χρήστη στον ιστότοπό μας.